GIS – Systemy Informacji Przestrzennej

  • tworzenie systemów informacji przestrzennej,
  • przetwarzanie zbiorów danych przestrzennych dokumentów planistycznych (dane w temacie „zagospodarowanie przestrzenne” zgodnie z Dyrektywą INSPIRE),
  • tworzenie metadanych dla zbiorów danych przestrzennych dokumentów planistycznych,
  • tworzenie mobilnych aplikacji turystycznych dla gmin, miejscowości
  • prowadzenie szkoleń z zakresu GIS
  • wykonywanie zdjęć lotniczych przy użyciu drona,