O firmie

Zajmujemy się głównie zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym i systemami informacji przestrzennej. Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów sektora publicznego jak i instytucji i osób prywatnych.

Firma współpracuje z osobami z wieloletnim doświadczeniem w urbanistyce i technologiach GIS. Są to m.in. urbaniści, specjaliści GIS, architekci, architekci krajobrazu.

Dyrektor Zarządzający
– Adam Bieniek

  • Absolwent Międzywydziałowego Studium Gospodarki Przestrzennej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dyplom obroniony w 2004 r.
  • Członek Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie (WA-443), obecnie Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów
  • Specjalista GIS
  • Rzeczoznawca majątkowy – Nr uprawnień 7021